luni, 20 august 2012

INCERTITUDINI-INES POPA Doi rătăciți pe drumuri diferite
 Întemnițați de vise efemere,
 Sculptând destine-n scoică adormite, .
 Cu amintiri de scurt metraj  stinghere.
 
 De ce și cum și când de vom mai fi,
 Doar semne de-ntrebări  iscoditoare,
 Răspunsul,o enigmă, nu-l vom ști,     .
 Speranțe răstignite-n închisoare.
 
 Făclii de dor în sfeșnice mai cresc,
 Suntem doi trecători în acolade,
 Uitați la o răscruce, în timpul nefiresc,
 Două viori plângând în serenade.
 
 Zâmbim fugar din amintiri cernute,
 Străjeri fideli  stau visele-nrobite,
 Suspină viața-n clopot de minute,
 Noi stăm captivi în nopțile-mpietrite.
 
 Iubire iscălesc pe cerul tău incert,
 Semnezi cu disperare pe zorii unui gând,
 Săraci de răsărituri în ritmul nostru-alert,
 Nici singur,nici cu tine,spre ieri și spre nicicând. 
 
 
 
  

sâmbătă, 4 august 2012

O ZI CU TINE-INES POPA 
 Zburam într-o caleașcă de dragoste stelară,
 Convoiul meu de vise mă însoțea prin astre,
 Dar ce blestem e oare,de port ca o povară
 Nenumărate vise în genele albastre?
 
 Doream pe pânza vieții să-ți vesnicesc surâsul,                     
 Am rupt speranța-n două și-am împărțit cu tine,
 Luceafărul iubirii ți l-am aprins în ceasul
 Când ploile-ncercarii săpau adânci suspine.
 
  Cât aș fi vrut să-ți dărui din anii mei o viață,
  Cu foc să-ți scriu pe buze în noaptea pătimașă,
  De ce oare iubirea ca un mosor de ață
  Se-adună ,se deșiră sau e sinucigașă?
 
 De ce există lege în nopți fărădelege,
 Iubiri ce nasc pasiune și nu mor niciodată,
 Și sensuri giratorii făr-a putea alege,
 Enigme însemnate cu taină-n gând brodată?
 
 Te-ntreb zadarnic astăzi în toamna mea-ntristată,                                
 Iubirea n-o dezleagă nici umbrele străine,         
 Noi am jucat la zaruri o șansă ce vrea plată,
 Aș da o-mpărăție pe doar o zi cu tine!