vineri, 7 noiembrie 2014

MULȚUMESC DOAMNE!
Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!
Ieremia 13:3

 Doamne vreau să-ți mulțumesc
 Pentru harul ce-l primesc 
 Zi de zi din mâna Ta 
 Cât trăiesc te voi lăuda.
 
 Îngeri vii mi-ai pus în piept
 Să îndur ce nu e drept, 
 Ai chemat din înălțime
 Toți străjerii tăi de bine.
 
 Când armatele ocării
 Au sădit spinii trădării,
 Ca pecete-ai pus răbdare
 Să stau drept în întristare.
 
 Cu iubire m-ai smerit
 Când cei răi m-au umilit,
 Cu blândețe m-ai atins, 
 Far de dragostea-i aprins.
    
 Mi-ai spus : Nu te părăsesc,
 Lupi în haită de răcnesc!
 Ai curaj, nu dispera,
 Calea-ngustă este grea!

 N-ai lăsat să fiu înfrântă,
 Ai pus pace-n mine, sfântă,
 Iar în ceasul de-ncercare
 Mi-ai fost sprijin și-alinare.

 Mi-ai testat prin foc credința
 Și mi-ai dat și biruința.
 La vrăjmași le-am dat iertare
 Pentru ei cer indurare.

 Voi rămâne neclintită,
 Știind cât sunt de prețuită,
 Tu-mi dai har și-mi dai putere,
 Mi-ești balsam și mângâiere.
 
 M-ai sfințit cu nestemate
 Credincios îți sunt în toate,
 Să pot străluci frumos
 Și în ceru-ți glorios.
 
 Îți aduc azi mulțumire
 Pentru marea Ta iubire,
 Tu ești adăpostul meu,
 Slavă-ți dau, ești Dumnezeu!