luni, 20 august 2012

INCERTITUDINI-INES POPA Doi rătăciți pe drumuri diferite
 Întemnițați de vise efemere,
 Sculptând destine-n scoică adormite, .
 Cu amintiri de scurt metraj  stinghere.
 
 De ce și cum și când de vom mai fi,
 Doar semne de-ntrebări  iscoditoare,
 Răspunsul,o enigmă, nu-l vom ști,     .
 Speranțe răstignite-n închisoare.
 
 Făclii de dor în sfeșnice mai cresc,
 Suntem doi trecători în acolade,
 Uitați la o răscruce, în timpul nefiresc,
 Două viori plângând în serenade.
 
 Zâmbim fugar din amintiri cernute,
 Străjeri fideli  stau visele-nrobite,
 Suspină viața-n clopot de minute,
 Noi stăm captivi în nopțile-mpietrite.
 
 Iubire iscălesc pe cerul tău incert,
 Semnezi cu disperare pe zorii unui gând,
 Săraci de răsărituri în ritmul nostru-alert,
 Nici singur,nici cu tine,spre ieri și spre nicicând.