miercuri, 10 februarie 2016

CHIAR DACĂ UIT Tu știi că toate-ncep cu tine
 Chiar dacă uit și nu îți spun,   
 Umbra-ți sărut și mi-este bine,
 Curat mi te iubesc, nebun.
 
 Te port prin har ca talisman
 În partea stângă de la piept,
 Mi-ești jar și vifor de alean
 Și-s pustiită când te-aștept.
 
 Cobor în hău când nu te văd,
 Găsesc că toate-s fără sens,
 Cad sub secure de prăpăd,
 Iar aerul îmi e mai dens.
 
 De nu m-auzi când stins te strig,
 Reinventez râs invalid,
 Am ochii grei, fardați de frig,
 Culoarea-i ștearsă, gândul vid. 
 
 Mi-e clipa gri, o ghilotină
 Ca o pedeapsă infernală,
 Bolnavă, fără de lumină,
 Bezmetic trec ziua, banală.
 
 Mi te respir amănunțit,
 Te cânt candid ca pe Psaltire,
 Ești cer, fântână, răsărit,
 Iar când te tac, mi-ești foc, iubire.