marți, 6 octombrie 2015

HIMERE
 Lichidez stoc de himere
 Din amurguri colorate, 
 Renăscute-n întomnare
 Sub frunzare însetate. 
 
 Blânde șoapte mă îmbată,
 Împart vise neculese,
 Au privirea vinovată,
 Cred c-au încurcat adrese.
 
 Le petrec c-o stea de mare,
 În nesomn cu flori de lună,
 Le șterg buzele de sare,
 Răzvrătite-mi cer arvună.
 
 Insistente m-au pândit
 Răscolind orice cotlon,
 Îmi vor sufletul robit
 De iluzii de carton.
 
 Poartă-n palme doar nisip,
 Vise ieftine de humă,
 Ispitesc în fel și chip, 
 Amăgesc nebun, cu brumă. 
 
 Ard nătâng, se-nvârt bezmetic,
 Cern parfum de iasomie, 
 Picură absint himeric
 Și la schimb îmi cer simbrie.

 Negustoare de iubire,
 Vând tornade de săruturi,
 Inutilă risipire, 
 Vraja lor, un zbor de fluturi.