vineri, 13 iulie 2012

NELINIȘTI


  
 
 Cuvinte nerostite se războiesc în suflet,
 Le-aud cum bat la poarta cetății mele-n trup,
 Crucificate umbre pândesc ca-ntr-un răsuflet,    
 Să despletească taine cu foamea unui lup.
 
 În lanțuri zace eul neputincios s-alerge
 Spre vocile iubirii pe aripi de condor,
 Oftează-n tuș penița, în duioșii pribege,           
 Tresare ca un martor, înlăcrimat de dor.
 
 Se-amestecă silabe, înlăcrimate-n ritmuri,
 Înnoadă parcă gândul de suflet peregrin,
 O lacrimă izbavă mai spal-a mele țărmuri,
 Ca un străjer în noapte, în dans de balerin.
 
 Sărut nemărginirea sirenelor suspine,             
 Nedescifrate glasuri se-amestecă-n ecouri,
 Iubiri neconjugate veghează-ntre destine
 Și orele ascete se zbat în embargouri.
 
 Parfumul inocenței ascunde nestemate,
 Eu flacară iubirii nicicând n-o drămuiesc,       
 Un amalgam de tine, în mine mai străbate,
 Tu arzi de dor și patimi, neliniști răstignesc.