sâmbătă, 17 noiembrie 2012

VIS FURAT


“Visele sunt ilustraţii din cartea pe care sufletul o scrie despre tine.” Marsha Norman

Ninge derizoriu, spulberă argintul, 
Perle de zăpadă îngerii împart,
Divizaţi de taine, plânge asfinţitul,     
Pânze de păianjen zilnic ne despart.

Plec spre o răscruce, rătăcesc în vise,
Umbre lăcrimează ca un martor mut,
Torţe de-aşteptare, stele compromise,
Amalgam de gânduri, ninge abătut.

Nimănui nu-i păsa, ni s-a dat sentinţa,
Din instanţa iernii exilat respir,
Încleştări fugare, statică absenţa,  
Paşii din zăpadă, suflete-n delir.

Nu ne recunoaştem în nevroza iernii
Florile de gheaţă, semne de înfrângeri,
Vise fără  vârsta, se-nmultesc ciulinii
În distante oarbe, stranii voci de îngeri.

Alte drumuri astăzi pasul nostru-atinge,
Ca-ntr-o fortăreaţa doru-i sigilat,              
În altar de ceară steaua ni se stinge,
Doi stingheri în iarnă, suntem vis furat!